آموزش های دراپ شیپینگ

آموزش فروش کالا بدون در دست داشتن کالا. اول سفارش بگیرید و سپس کالا را از تولید کننده یا فروشنده دیگر خریداری کنید و به آدرس مشتری نهایی ارسال کنید.
هیچ موضوعی در این انجمن وجود ندارد.