مباحث مربوط به انجمن فروشندگان آمازون

در این بخش می‌توانید اخبار، قوانین و هر آنچه مربوط به انجمن FBAMAP بوده را مشاهده کرده و با ارائه پیشنهادات با ارزش خود، تیم فنی را در جهت بهبود این انجمن، مفتخر نمایید.