مباحث عمومی آمازون

نکات و قوانینی عمومی پیاده‌سازی شده در آمازون که مخصوص کسب و کار آمازون بوده و با تغییر کشور یا محصول، الگوریتم و Business Rule مربوطه، ثابت است و حالت Generalized دارد.

قوانین عمومی آمازون جدید

7
موضوع ها
47
ارسال ها
7
موضوع ها
47
ارسال ها
  • Ein_cin

نکات و سوالات ثبت نام تجاری (Brand Registry) جدید

7
موضوع ها
94
ارسال ها
7
موضوع ها
94
ارسال ها

نکات و سوالات مربوط به صفحه محصول جدید

12
موضوع ها
95
ارسال ها
12
موضوع ها
95
ارسال ها

نکات و سوالات مربوط به Best Sellers

2
موضوع ها
8
ارسال ها
2
موضوع ها
8
ارسال ها

نکات و سوالات صفحات رتبه بندی محصولات جدید

9
موضوع ها
17
ارسال ها
9
موضوع ها
17
ارسال ها

بررسی الگوریتم های آمازون جدید

6
موضوع ها
56
ارسال ها
6
موضوع ها
56
ارسال ها
Fbt
0
موضوع ها
0
ارسال ها
هیچ