مباحث عمومی آمازون

نکات و قوانینی عمومی پیاده‌سازی شده در آمازون که مخصوص کسب و کار آمازون بوده و با تغییر کشور یا محصول، الگوریتم و Business Rule مربوطه، ثابت است و حالت Generalized دارد.

قوانین عمومی آمازون جدید

17
موضوع ها
85
ارسال ها
17
موضوع ها
85
ارسال ها
س
  • سامره

نکات و سوالات ثبت نام تجاری (Brand Registry) جدید

13
موضوع ها
166
ارسال ها
13
موضوع ها
166
ارسال ها

نکات و سوالات مربوط به صفحه محصول جدید

18
موضوع ها
184
ارسال ها
18
موضوع ها
184
ارسال ها

نکات و سوالات مربوط به Best Sellers

2
موضوع ها
11
ارسال ها
2
موضوع ها
11
ارسال ها
11
موضوع ها
26
ارسال ها

اخبار روز دنیای فروش اینترنتی

7
موضوع ها
17
ارسال ها
7
موضوع ها
17
ارسال ها

بررسی الگوریتم های آمازون

7
موضوع ها
68
ارسال ها
7
موضوع ها
68
ارسال ها
1
موضوع ها
3
ارسال ها