تصاویر سمینار آموزشی آمازون از سمت کنسولگری ایران در گوانگجو چین دسامبر ۲۰۱۸

بازدید ما از Yiwu - مارکت بزرگ بین المللی - ژانویه ۲۰۱۸

تصاویر گروه میت آپ گلد کست - آموزش به استرالیایی ها