مالیات بر ارزش افزوده VAT برای فروش در اتحادیه اروپا

مالیات بر ارزش افزوده

چگونگی محاسبه مالیات بر ارزش افزوده (VAT) برای فروش در اتحادیه اروپا 

مالیات بر ارزش افزوده یا VAT نوعی مالیات مصرفی گسترده است که روی ارزش افزوده شده به کالاها و خدمات محاسبه می شود. این نوع مالیات تقریبا به همه کالاها و خدماتی که برای مصرف در اروپا خریده و فروخته می شود تعلق می گیرد. بنابراین کالاهایی که برای صادرات فروخته می شوند و خدماتی که به مشتری های خارج از این اتحادیه فروخته می شوند شامل مالیات بر ارزش افزوده نیستند. برعکس آن واردات شامل مالیات می شوند تا سیستم برای تولید کنندگان اتحادیه اروپا منصفانه شود و آنها با شرایط مساوی در بازار اروپا با تامین کنندگان خارج از اتحادیه اروپا رقابت کنند.

مالیات بر ارزش افزوده

مالیات عمومی ست که در اصل به همه فعالیت های اقتصادی شامل تولید و توزیع کالاها و ارائه خدمات تعلق می گیرد. با این حال، اگر بازگشت سرمایه سالانه این فرد کمتر از حد خاصی باشد، که توسط دولت عضو اتحادیه تعیین می شود، آن فرد مشمول پرداخت VAT نمی شود.

یک مالیات مصرفی است چرا که مصرف کننده نهایی آن را پرداخت می کند. این مالیات به کسب و کارها تعلق نمی گیرد. بر اساس درصدی از قیمت محاسبه می شود، که یعنی بار مالیاتی واقعی در هر مرحله ای از زنجیره تولید و توزیع قابل مشاهده استمالیات بر ارزش افزوده

از طریق سیستمی از پرداخت های جزئی انجام می گیرد که به موجب آن شخص مشمول مالیات مقدار مشخصی از مالیات را که به دیگر افراد مشمول مالیات در خرید پرداخت کرده است، کسر می کند. این مکانیسم اطمینان می بخشد که مالیات بدون توجه به میزان پول انتقال داده شده، طبیعی است.

این مالیات به اداره مالیاتی توسط فروشنده کالا که در اینجا شخص مشمول مالیات است پرداخت می شود اما در اصل توسط خریدار به فروشنده به عنوان بخشی از مبلغ پرداخت می شود. بنابراین این یک مالیات غیر مستقیم است.

چرا همه کشورهای اتحادیه اروپا از مالیات بر ارزش افزوده استفاده می کنند؟

هنگام ایجاد اتحادیه اروپا، شش کشور اصلی از انواع مختلف مالیات های گوناگون غیر مستقیم استفاده می کردند که اکثر آنها مالیات آبشاری بودند. اینها مالیات چند مرحله ای بودند که هر کدام از ارزش واقعی خروجی در هر مرحله از فرایند تولید برآورد شده بود، و غیرممکن بود که میزان واقعی مالیات واقع در قیمت نهایی یک محصول خاص را تعیین کند. در نتیجه، همیشه این خطر وجود داشت که کشورهای اتحادیه اروپا عمدی یا تصادفی با بیش از حد تخمین زدن مالیات بازپرداختی به صادرات شان کمک مالی کنند.  

واضح است که اگر  قرار بر یک سیستم کارآمد تک بازاره در اروپا باشد، سیستم مالیاتی باید طبیعی و شفاف بوده تا طبیعی بودن مالیات تضمین شود و پرداخت مقدار دقیق مالیات در نقطه صادرات امکان پذیر شود. همانطور که در VAT در صادرات و واردات توضیح داده شد، مالیات بر ارزش افزوده اینکه صادرات کاملا و به صورت شفاف بدون مالیات باشد را امکان پذیر می سازد.

این مالیات چگونه محاسبه می شود؟

این مالیات با توجه به درصدی از قیمت خرید محاسبه می شود اما بر اساس آن فرد مشمول مالیات حق دارد کل «مالیات‌های ارزش افزوده» پرداختی خود را از کل «مالیات بر ارزش افزوده»‌های دریافتی کسر کرده و مابه تفاوت را به دولت بپردازد. بنابراین، از پرداخت دوباره مالیات جلوگیری شده و مالیات فقط بر اساس ارزش افزوده در هر مرحله از تولید و توزیع پرداخت می شود. از این طریق، قیمت نهایی محصول مساوی با جمع ارزش های افزوده شده در همه مراحل قبلی می شود، و VAT نهایی بر اساس جمع VAT پرداخت شده در هر مرحله محاسبه می شود.محاسبه VAT

به تاجران ثبت نام کرده برای VAT شماره ای تعلق می گیرد و آنها باید روی فاکتورهایشان مالیات بر ارزش افزوده ای که از مشتریان خود می گیرند را ذکر کنند. به این شکل، تاجر می داند که چه مقداری از مالیات بر ارزش افزوده پرداختی اش را از مالیات بر ارزش افزوده دریافتی مشتریان کسر کند و مصرف کننده نهایی نیز می داند که چه مقدار مالیات برای محصول نهایی پرداخته است. به این شکل مالیات بر ارزش افزوده به صورت مرحله ای پرداخت شده و تا حدودی سیستم خود پلیسی است.

نرخ های مالیات بر ارزش افزوده

قوانین اتحادیه اروپا ملزم می کند که نرخ استاندارد VAT باید حداقل ۱۵ درصد باشد و نرخ کاهش یافته ۵ درصد باشد ( تنها برای تامین کنندگان کالاها و خدمات  که در لیستی جامع ذکر شده است).

نرخ واقعی بکار رفته بین کشورهای EU و انواع مشخص محصولات متفاوت است. علاوه بر این، کشورهای مشخصی از اتحادیه نرخ های دیگری برای محصولات خاص تعیین کرده اند.

موثق ترین منبع اطلاعاتی در مورد نرخ های کنونی VAT برای یک محصول خاص در یک کشور خاص اتحادیه اروپا این است که اداره مالیات کشور مربوطه است.

نقش کمیسیون در استفاده از سیستم مالیات بر ارزش افزوده اتحادیه اروپا چیست؟

کمیسیون مسئول تضمین کاربرد درست دستورالعمل های مالیاتی است. هر کشور عضو مسئول گنجاندن این مقررات در قوانین ملی بکارگیری درست آن در حوزه اش است. نقش کمیسیون، به عنوان ” نگهبان قراردادها ” شامل تضمین این نکته می شود که قوانین ملی و بکارگیری عمومی با قانون اتحادیه اروپا مطابقت دارد.

کشورهای EU چگونه قانون VAT را بکار می گیرند؟

کشورهای اتحادیه اروپا قوانین مشترک تعیین شده در دستورالعمل VAT را قوانین ملی خود به تصویب می رسانند. بنابراین کاربرد عملی و شیوه های اداری در هر کشور عضو اتحادیه اروپا متفاوت است.

آیا کمیسیون می تواند در موارد خاصی در نحوه استفاده از قوانین مالیات بر ارزش افزوده دخالت کند؟

کمیسیون اروپا صلاحیت حل مسائل مالیات دهندگان را در موارد خاص ندارد، همچنین نمی تواند در مورد یافته های واقعی نظر بدهد. کمیسیون ممکن است یک پرونده نقض قانونی علیه یک کشور عضو مربوطه به راه بیاندازد. با این حال، تنها کمیسیون و اعضای دولت محق هستند که از پرداخت مالیات دهندگان خاصی جلوگیری شود. نتیجه این رویه تاثیر مستقیمی بر موارد خاص ندارد.

برای اطلاعات بیشتر مقاله ارسال بین المللی کالا به آمازون را مطالعه کنید.

مالیات بر ارزش افزوده در آمازون

اگر در اتحادیه اروپا کالا می فروشید، ممکن است نیاز باشد برای هر کشوری که در آن می فروشید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنید.

بیاد داشته باشید که این مسئولیت هر فروشنده آمازون است که ببیند آیا مشمول VAT می شود. اگر از پرداخت این تعهدات اطمینان ندارید بهتر است بدنبال مشاور حرفه ای باشید.

آیا شما باید برای VAT ثبت نام کنید؟

آمازون با یک شرکت مشاور مالیاتی KPMG برای طراحی آزمونی ساده مشارکت کرده تا از طریق آن متوجه شوید که آیا مشمول VAT می شوید یا خیر.

ارزش افزوده در آمازون

روی تب های زیر کلیک کنید تا متوجه شوید که آیا نیاز است برای VAT در کشور مربوطه ثبت نام کنید

انگلستان

کسب و کار شما را کجا قرار دارد؟

در انگلستان

شما باید برای VAT ثبت نام کنید اگر :

 • کالاها را در انگلستان ذخیره کنید و
 • شما آنها را به مصرف کنندگان مستقر در انگلستان می فروشید و
 • فروش شما بیش از آستانه مالیات بر ارزش افزوده داخلی انگلستان به مبلغ ۸۵۰۰۰ یورو است

شما همچنین باید برای VAT به صورت جدا در کشورهای اتحادیه دیگر اروپا ثبت نام کنید اگر:

 • به مصرف کنندگان دیگر کشورهای اتحادیه اروپا می فروشید

در یک کشور دیگر اتحادیه اروپا

شما باید برای VAT انگلستان ثبت نام کنید اگر:

 • محصولات خود را در انگلستان ذخیره می کنید
 • محصولات خود را به مصرف کنندگان مستقر در انگلستان می فروشید
 • فروش شما بیش از آستانه مالیات بر ارزش افزوده فروش از راه دور انگلستان به مبلغ ۷۰۰۰۰ یورو است

در کشور دیگر اتحادیه اروپا

شما نیاز دارید برای VAT در انگلستان ثبت نام کنید اگر:

 • کالاهایی را که در انگلستان انبار می کنید به مشتریان ساکن اتحادیه اروپا بفروش برسانید.

شما نیاز دارید که در VAT به طور جداگانه در کشورهای اتحادیه اروپا ثبت نام کنید اگر:

 • اگر کالاها را به مصرف کنندگان دیگر کشورهای اتحادیه اروپا بفروش برسانید.

از طریق شماره مالیات بر ارزش افزوده می توانید:

محاسبه مالیات بر ارزش افزوده

ثبت بازده مالیاتی VAT

تا میزان مالیات بر ارزش افزوده جمع آوری شده را به اداره مالیه انگلستان اعلام کنید و در صورت جمع آوری اعتبار VAT آن را طلب کنید.

صدور فاکتورهای VAT

جایی که شما VAT جمع شده از مشتریان را نشان می دهید

بازگشت پول

روی هزینه های صرف شده در کسب و کار خود VAT را دریافت کنید.

( و همچنین واردات مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده برای کالاهای وارداتی به اتحادیه اروپا).

برای اطلاعات بیشتر مطلب چگونه روی هزینه های صرف شده در کسب و کار VAT را باز گردانید را مطالعه کنید.

آلمان

کسب و کار شما را کجا قرار دارد؟

در آلمان

شما باید برای VAT ثبت نام کنید اگر :

 • کالاها را در آلمان ذخیره کنید و
 • شما آنها را به مصرف کنندگان مستقر در آلمان می فروشید و
 • فروش شما بیش از آستانه مالیات بر ارزش افزوده داخلی آلمان به مبلغ ۱۷۵۰۰ یورو است

شما همچنین باید برای VAT به صورت جدا در کشورهای اتحادیه دیگر اروپا ثبت نام کنید اگر:

 • به مصرف کنندگان دیگر کشورهای اتحادیه اروپا می فروشید

در یک کشور دیگر اتحادیه اروپا

شما باید برای VAT آلمان ثبت نام کنید اگر:

 • محصولات خود را در آلمان ذخیره می کنید
 • محصولات خود را به مصرف کنندگان مستقر در آلمان می فروشید
 • فروش شما بیش از آستانه مالیات بر ارزش افزوده فروش از راه دور آلمان به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ یورو است

در کشور دیگر اتحادیه اروپا

شما نیاز دارید برای VAT در آلمان ثبت نام کنید اگر:

 • کالاهایی را که در آلمان انبار می کنید به مشتریان ساکن اتحادیه اروپا بفروش برسانید.

شما نیاز دارید که در VAT به طور جداگانه در کشورهای اتحادیه اروپا ثبت نام کنید اگر:

 • اگر کالاها را به مصرف کنندگان دیگر کشورهای اتحادیه اروپا بفروش برسانید.

از طریق شماره مالیات بر ارزش افزوده می توانید:

محاسبه مالیات بر ارزش افزوده

ثبت بازده مالیاتی VAT

تا میزان مالیات بر ارزش افزوده جمع آوری شده را به دفتر مرکزی مالیات فدرال آلمان اعلام کنید و در صورت جمع آوری اعتبار VAT آن را طلب کنید.

صدور فاکتورهای VAT

جایی که شما VAT جمع شده از مشتریان را نشان می دهید

بازگشت پول

روی هزینه های صرف شده در کسب و کار خود VAT را دریافت کنید.

( و همچنین واردات مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده برای کالاهای وارداتی به اتحادیه اروپا).

برای اطلاعات بیشتر مطلب چگونه روی هزینه های صرف شده در کسب و کار VAT را باز گردانید را مطالعه کنید.

فرانسه

کسب و کار شما را کجا قرار دارد؟

در فرانسه

شما باید برای VAT ثبت نام کنید اگر :

 • کالاها را در فرانسه ذخیره کنید و
 • شما آنها را به مصرف کنندگان مستقر در فرانسه می فروشید و
 • فروش شما بیش از آستانه مالیات بر ارزش افزوده داخلی فرانسه به مبلغ ۸۲۲۰۰ یورو است

شما همچنین باید برای VAT به صورت جدا در کشورهای اتحادیه دیگر اروپا ثبت نام کنید اگر:

 • به مصرف کنندگان دیگر کشورهای اتحادیه اروپا می فروشید

در یک کشور دیگر اتحادیه اروپا

شما باید برای VAT فرانسه ثبت نام کنید اگر:

 • محصولات خود را در فرانسه ذخیره می کنید
 • محصولات خود را به مصرف کنندگان مستقر در فرانسه می فروشید
 • فروش شما بیش از آستانه مالیات بر ارزش افزوده فروش از راه دور فرانسه به مبلغ ۳۵۰۰۰ یورو است

در کشور دیگر اتحادیه اروپا

شما نیاز دارید برای VAT در فرانسه ثبت نام کنید اگر:

 • کالاهایی را که در فرانسه انبار می کنید به مشتریان ساکن اتحادیه اروپا بفروش برسانید.

شما نیاز دارید که در VAT به طور جداگانه در کشورهای اتحادیه اروپا ثبت نام کنید اگر:

 • اگر کالاها را به مصرف کنندگان دیگر کشورهای اتحادیه اروپا بفروش برسانید.

از طریق شماره مالیات بر ارزش افزوده می توانید:

محاسبه مالیات بر ارزش افزوده

ثبت بازده مالیاتی VAT

تا میزان مالیات بر ارزش افزوده جمع آوری شده را اعلام کنید و در صورت جمع آوری اعتبار VAT آن را طلب کنید.

صدور فاکتورهای VAT

جایی که شما VAT جمع شده از مشتریان را نشان می دهید

بازگشت پول

روی هزینه های صرف شده در کسب و کار خود VAT را دریافت کنید.

( و همچنین واردات مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده برای کالاهای وارداتی به اتحادیه اروپا).

برای اطلاعات بیشتر مطلب چگونه روی هزینه های صرف شده در کسب و کار VAT را باز گردانید را مطالعه کنید.

ایتالیا

کسب و کار شما را کجا قرار دارد؟

در ایتالیا

شما باید برای VAT ثبت نام کنید اگر :

 • کالاها را در ایتالیا ذخیره کنید و
 • شما آنها را به مصرف کنندگان مستقر در ایتالیا می فروشید و
 • فروش شما بیش از آستانه مالیات بر ارزش افزوده داخلی ایتالیا به مبلغ ۱۷۵۰۰ یورو است

شما همچنین باید برای VAT به صورت جدا در کشورهای اتحادیه دیگر اروپا ثبت نام کنید اگر:

 • به مصرف کنندگان دیگر کشورهای اتحادیه اروپا می فروشید

در یک کشور دیگر اتحادیه اروپا

شما باید برای VAT ایتالیا ثبت نام کنید اگر:

 • محصولات خود را در ایتالیا ذخیره می کنید
 • محصولات خود را به مصرف کنندگان مستقر در ایتالیا می فروشید
 • فروش شما بیش از آستانه مالیات بر ارزش افزوده فروش از راه دور ایتالیا به مبلغ ۳۵۰۰۰ یورو است

در کشور دیگر اتحادیه اروپا

شما نیاز دارید برای VAT در ایتالیا ثبت نام کنید اگر:

 • کالاهایی را که در ایتالیا انبار می کنید به مشتریان ساکن اتحادیه اروپا بفروش برسانید.

شما نیاز دارید که در VAT به طور جداگانه در کشورهای اتحادیه اروپا ثبت نام کنید اگر:

 • اگر کالاها را به مصرف کنندگان دیگر کشورهای اتحادیه اروپا بفروش برسانید.

از طریق شماره مالیات بر ارزش افزوده می توانید:

محاسبه مالیات بر ارزش افزوده

ثبت بازده مالیاتی VAT

میزان مالیات بر ارزش افزوده جمع آوری شده را اعلام کنید و در صورت جمع آوری اعتبار VAT آن را طلب کنید.

صدور فاکتورهای VAT

جایی که شما VAT جمع شده از مشتریان را نشان می دهید

بازگشت پول

روی هزینه های صرف شده در کسب و کار خود VAT را دریافت کنید.

( و همچنین واردات مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده برای کالاهای وارداتی به اتحادیه اروپا).

برای اطلاعات بیشتر مطلب چگونه روی هزینه های صرف شده در کسب و کار VAT را باز گردانید را مطالعه کنید.

اسپانیا

کسب و کار شما را کجا قرار دارد؟

در اسپانیا

شما باید برای VAT ثبت نام کنید اگر:

 • کالاها را در ایتالیا ذخیره کنید و
 • شما آنها را به مصرف کنندگان مستقر در اسپانیا می فروشید و

شما همچنین باید برای VAT به صورت جدا در کشورهای اتحادیه دیگر اروپا ثبت نام کنید اگر:

 • به مصرف کنندگان دیگر کشورهای اتحادیه اروپا می فروشید

در یک کشور دیگر اتحادیه اروپا

شما باید برای VAT اسپانیا ثبت نام کنید اگر:

 • محصولات خود را در اسپانیا ذخیره می کنید
 • محصولات خود را به مصرف کنندگان مستقر در ایتالیا می فروشید
 • فروش شما بیش از آستانه مالیات بر ارزش افزوده فروش از راه دور ایتالیا به مبلغ ۳۵۰۰۰ یورو است

در کشور دیگر اتحادیه اروپا

شما نیاز دارید برای VAT در اسپانیا ثبت نام کنید اگر:

 • کالاهایی را که در اسپانیا انبار می کنید به مشتریان ساکن اتحادیه اروپا بفروش برسانید.

شما نیاز دارید که در VAT به طور جداگانه در کشورهای اتحادیه اروپا ثبت نام کنید اگر:

 • اگر کالاها را به مصرف کنندگان دیگر کشورهای اتحادیه اروپا بفروش برسانید.

از طریق شماره مالیات بر ارزش افزوده می توانید:

محاسبه مالیات بر ارزش افزوده

ثبت بازده مالیاتی VAT

میزان مالیات بر ارزش افزوده جمع آوری شده را اعلام کنید و در صورت جمع آوری اعتبار VAT آن را طلب کنید.

صدور فاکتورهای VAT

جایی که شما VAT جمع شده از مشتریان را نشان می دهید

بازگشت پول

روی هزینه های صرف شده در کسب و کار خود VAT را دریافت کنید.

( و همچنین واردات مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده برای کالاهای وارداتی به اتحادیه اروپا).

برای اطلاعات بیشتر مطلب چگونه روی هزینه های صرف شده در کسب و کار VAT را باز گردانید را مطالعه کنید.

به این مقاله رای دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تخفیف ویژه دوره حرفه ای

فقط تا 45 روز به مناسبت شروع دوره آموزشی حرفه ای آمازون
انقضای این تخفیف
ایمیل خود را وارد کنید و کپن تخفیف خود را دریافت کنی
دریافت تخفیف ویژه
close-link