قبل از شروع دوره های آموزش پیشرفته، نیازمند هستیم تا با شرایط و وضعیت فعلی شما بیشتر آشنا شویم تا بتوانیم بهترین خدمات ممکن را به شما ارائه دهیم.

لطفا موارد مطرح شده در فرم زیر را به طور دقیق و کامل پر کنید تا علاوه بر آگاهی بیشتر از شرایط فعلی شما، بتوانیم بهترین روش و راه کار را برای شروع این بیزینس به شما معرفی کنیم.

Divider

آیا اقامت یکی کشور های مورد تایید آمازون را دارید؟

اگر در ایران یا افغانستان یا کشورهای مورد تحریم زندگی می کنید نمی توانید بیزینس آمازون خود را داشته باشید و اکانت فروشنده آمازون باز کنید.

اگر از اقوام و دوستان شما کسی حاضر به همکاری با شما می باشد می توانید به صورت شراکتی از طریق حساب کاربری آنها، با هم اقدام به فروش در آمازون کنید.

همچنین می توانید از پلن های همکاری با ما و فروش از طریق ما استفاده کنید، لطفا پس از پر کردن این فرم به لینک فروش از طریق ما رفته و شرایط آن را به طور کامل مطالعه کنید.

Divider

Divider

Divider

Divider

نکته: با این میزان سرمایه گذاری، انتظار رسیدن به این میزان درآمد دور از ذهن بوده و شما عملا همین میزان سرمایه خود را نیز از دست خواهید داد.

نکته: با این میزان سرمایه گذاری، انتظار رسیدن به این میزان درآمد دور از ذهن بوده و شما عملا همین میزان سرمایه خود را نیز از دست خواهید داد.

نکته: با این میزان سرمایه گذاری، انتظار رسیدن به این میزان درآمد دور از ذهن بوده و شما عملا همین میزان سرمایه خود را نیز از دست خواهید داد.

نکته: با این میزان سرمایه گذاری، انتظار رسیدن به این میزان درآمد دور از ذهن بوده و شما عملا همین میزان سرمایه خود را نیز از دست خواهید داد.

نکته: با این میزان سرمایه گذاری، انتظار رسیدن به این میزان درآمد دور از ذهن بوده و شما عملا همین میزان سرمایه خود را نیز از دست خواهید داد.

نکته: با این میزان سرمایه گذاری، انتظار رسیدن به این میزان درآمد دور از ذهن بوده و شما عملا همین میزان سرمایه خود را نیز از دست خواهید داد.

نکته: با این میزان سرمایه گذاری، انتظار رسیدن به این میزان درآمد دور از ذهن بوده و شما عملا همین میزان سرمایه خود را نیز از دست خواهید داد.

نکته: با این میزان سرمایه گذاری، انتظار رسیدن به این میزان درآمد دور از ذهن بوده و شما عملا همین میزان سرمایه خود را نیز از دست خواهید داد.

نکته: با این میزان سرمایه گذاری، انتظار رسیدن به این میزان درآمد دور از ذهن بوده و شما عملا همین میزان سرمایه خود را نیز از دست خواهید داد.

نکته: با این میزان سرمایه گذاری، انتظار رسیدن به این میزان درآمد دور از ذهن بوده و شما عملا همین میزان سرمایه خود را نیز از دست خواهید داد.

نکته: با این میزان سرمایه گذاری، انتظار رسیدن به این میزان درآمد دور از ذهن بوده و شما عملا همین میزان سرمایه خود را نیز از دست خواهید داد.

Divider

تصویر کپچا

این فیلد به ما کمک میکند تا از ورود اسپمرها جلوگیری کنیم