پرداخت برای متقاضیان خارج از ایران

Divider
Divider

پرداخت برای متقاضیان داخل ایران

برای پرداخت هزینه خدمات در ایران کافیست مبلغ مورد نظر خدمات خود را به شماره حساب زیر واریز کنید:

صاحب حساب: شروین خانزادی

شماره حساب بانک پارسیان: ۱۲۰۶۸۰۰۰۲۱۶۲۶۹۹۰۰۶ 

شماره کارت پارسیان: ۶۲۲۱۰۶۱۲۰۹۷۱۹۱۶۲

۶۲۲۱-۰۶۱۲-۰۹۷۱-۹۱۶۲

 

لطفا پس از واریز وجه مربوطه از طریق ایمیل یا تماس با ما سایت به ما اطلاع رسانی کنید.