خلاصه این ماژول:

 • بررسی ساختار سایت آمازون
 • بررسی کتگوری های مختلف آمازون و رنک محصولات در این کتگوری ها که بر مبنای میزان فروش تعیین میشوند
 • نحوه ی دیده شدن در صفحات مختلف سایت آمازون که در نهایت به فروش بیشتر شما کمک خواهد کرد
 • نحوه ی افزایش نرخ تبدیل و بررسی رتبه بندی یا جایگاه محصولات
 • برنده شدن در بای باکس و نکات مهم آن

مقالات مرتبط:

خلاصه این ماژول:

 • بررسی کروم اکستنشن ها و اهمیت آن ها
 • اکستنشن های مورد نیاز برای فروش در آمازون
 • session های مورد نیاز و session manager
 • مدیریت اکستنشن ها

مقالات مرتبط:

خلاصه این ماژول:

 • بررسی نکات مهم کلمات کلیدی
 • آماده سازی صفحه ی محصول
 • ابزار ها و روش های انتخاب کلمات کلیدی
 • Spanish search terms و موارد استفاده آن
 • انتخاب نام برند

مقالات مرتبط:

خلاصه این ماژول:

 • طراحی گالری تصاویر و اهمیت آن
 • فرمت عکس ها و نکات آن
 • کلمات کلیدی مرتبط برای استفاده در گالری تصاویر

مقالات مرتبط:

خلاصه این ماژول:

 • اهمیت تبلیغات در بیزینس آمازون
 • بررسی مفاهیم تبلیغات آمازون
 • بررسی انواع کمپین های تبلیغاتی
 • نحوه ی رنک گرفتن کمپین

مقالات مرتبط:

مقالات مرتبط:

خلاصه این ماژول:

مقالات مرتبط:

مقالات مرتبط:

مقالات مرتبط: