ارسال و ترخیص

این کار قسمتی از پروسه فروش در آمازون می باشد که ما آنرا برای شما به عهده خواهیم گرفت و یا اینکه خودتان می توانید از سایت های روبرو و یا مشابه استفاده کنید و ارسال محصول را به عهده بگیرید.